งานล่าสุด

งานราชการ กรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพนักงงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทั้งหมด จำนวน 26...